תזכורות טלפונית ותזכורות SMS

תזכור פגישות באופן אוטומטי לפני מפגש בין נציג ללקוח ואיסוף אישור הגעה

מערכת תזכור ואיסוף אישורי הגעה לפגישות ותורים ביומן העסקי, ישירות מהטלפון הנייד של הלקוח

תזכורות מסרונים SMSשליחת תזכורות באמצעות מסרונים SMS באופן אוטומטי לפני פגישות

איסוף אישורי הגעהאיסוף אישורי הגעה, חשיפה ודיווח של פגישות מאושרות/מבוטלות לנותן השירות

תזכורות טלפוניותשליחת תזכורות באמצעות שיחת טלפון באופן אוטומטי לפני פגישות