סנכרון יומנים עם Outlook או Exchange ארגוני

התממשקות למערכות Outlook או Exchange לצורך סנכרון יומנים ואירועים

סנכרון יומנים ולוחות שנה אירגוניים הנמצאים במערכת Outlook, Office 365 או Exchange עם היומנים המתקדמים של טאג א טיים

דחיפת מידעדחיפת מידע מהיומנים של טאג א טיים לתוך היומנים האירגוניים

משיכת מידעשליפת מידע מהיומנים האירגוניים לתוך מערכת טאג א טיים

אבטחת מידעניתן לבחור ממספר שיטות סנכרון לצורכי אבטחת מידע