עמדות תורים - עמדות קיוסק

עמדות קיוסק לניהול תורים והמתנת לקוחות, ניהול מהלך התור וחיבור ליומני נציגי שירות

מערכת תצוגה אינטרקטיבית בעמדות מסך מגע לצורך תצוגת תורים, ניהול מהלך התורים ודיווח

ספרור וקבלת תורהכנסת מזהה בעמדה וקבלת תור לעמדות המתנה

תצוגת וסדר תוריםתצוגת תור פעיל והבא בתור, סדר מהלך התורים ומידע נוסף

ניהול מהלך תוריםשליטה וניהול של עמדות התורים