סנכרון יומנים עם Google Calendar או Gmail

התממשקות למערכות Google Calendar או Gmail לצורך סנכרון יומנים ואירועים

סנכרון יומנים ולוחות שנה אירגוניים הנמצאים במערכת Google Calendar או Gmail עם היומנים המתקדמים של טאג א טיים

דחיפת מידעדחיפת מידע מהיומנים של טאג א טיים לתוך היומנים האירגוניים

משיכת מידעשליפת מידע מהיומנים האירגוניים לתוך מערכת טאג א טיים

סנכרון למערכות נוספותסנכרון מידע למערכות נוספות של גוגל כמו Google Maps, Gmail, Google Drive