אפליקציות לניהול יומן

אפליקציות לטלפונים חכמים וטאבלטים של נציגים לניהול יומנים ותורים

אפליקציה לטלפונים חכמים וטאבלטים לניהול היומן עסקי לשימוש מנהלים, מתאמים ונותני שירות

תצוגת יומן וזמני פעילותיומן ייעודי בפיתוח ייחודי לטלפונים חכמים, תצוגה אירועים ומידע משלים

סוגי אירועיםהגדרת סוגי אירועים קבועים, משך זמן, זמני הכנה וסיום, חוקים והגדרות נוספות

התאמת תצוגה וצבעיםהתאמת מבנה תצוגת יומן וצבעים לסוגי אירועים

תצוגת משאביםניתן להגדיר משאבים לתצוגה ביומן, נפח פעילות ושימוש

תזכורות אוטומטיותהגדרת תזכורות אוטומטית ותוכן דינאמי

שרשרת אירועיםהגדרת חבילות (קבוצות אירועים) וחוקיות לכל שרשרת האירועים