התממשקות למערכות אירגוניות CRM

התממשקות למערכות פנים אירגוניות CRM ו-ERP לצורך סנכרון יומנים ואירועים

אינטגרציה למערכות פנים אירגוניות, לצורך תזמון משאבים מרובים, סנכרון אירועים, יומנים ומידע.

סנכרון מידע יזוםשליפה ודחיפת מידע בין המערכות האירגונית למערכות טאג א טיים באופן יזום

התממשקות למערכותהתממשקות למערכות כגון: SAP, Salesforce ועוד

סנכרון מידע אוטומטישליפה ודחיפה של מידע בין המערכות האירגונית למערכות טאג א טיים באופן אוטומטי