התממשקות למוקדים טלפונים

חיבור יומנים למוקדים טלפוניים לזימון תורים אצל נציגי שירות

חיבור וממשק מיוחד למוקדים טלפונים לקיצור תהליך זימון הפגישה לחברות ונציגי שירות

עבודה מהירהחיפוש מהיר ותצוגה מיוחדת של חלונות זמן פנויים לקיצור תהליך זימון הפגישות לחברות ונציגי שירות

סנכרון מידעשליפה ודחיפה של מידע בין המערכות האירגונית למערכות טאג א טיים באופן אוטומטי

דוחות וסטטיסטיקותדוחות ומידע סטטיסטי על פעילות המוקד והנציגים הטלפוניים בהקשר של זימון פגישות