ניהול פגישות

תיאום פגישות עם עובדים או נציגי שירות, מעקב תהליכים וסטטוס

ניהול מהלך פגישות ביומן עסקי, תיאום פגישות בין עובדים או לקוחות, יצירת תהליכים וסטטוסים

חוקי פגישותהגדרת חוקים ותהליכים לפגישות

תצוגת פגישות ותוריםניהול ותצוגת הפגישות במקום ועל גבי מסכים

תזכורות אוטומטיותהגדרת תזכורות אוטומטית ואיסוף אישורי הגעה

סטטוס פגישהאפשרות דיווח ומעקב לפגישות

ממשק למערכותהתממשקות למערכות ויומנים

דוחות ומידעהפקת דוחות ומידע מהיסטוריית הפגישות